Gedreven en enthousiast


Wat 25 jaar geleden be­gon als traditioneel quil­ten, is uitge­groeid tot een echte passie: kunst maken van textiel. Wer­ken met textiel deed ik altijd al. De ont­dekking van het quilten opende voor mij een nieuwe wereld. Daar zijn andere technieken bijge­komen: bordu­ren, zeef­drukken, batik, etc. Echter de keu­ze voor een tech­niek is voor mij altijd on­der­geschikt aan het ver­haal dat ik wil vertellen. In de thema’s die ik verwerk komt mijn maat­schap­pe­lijke be­trok­kenheid, (vrou­wen)­emancipatie en vrij­heid vaak terug. Mijn werk kenmerkt zich door eigen­wijs kleurge­bruik en ge­durfde com­po­sities. De laatste jaren profileer ik me met het verwerken van ge­dragen spij­kerbroeken. Hiermee wil ik stil staan bij de ver­vuilende en uit­bui­tende industrie die het maken van het meest gedragen en favoriete kle­ding­stuk ter wereld met zich mee­brengt. Voor mij is de spij­kerbroek een sym­bool van com­fort en vrijheid. Voor de ma­kers ligt dat anders. Wat be­leefden de dragers van die broeken, die ik uit elkaar peuter?