Gedreven en enthousiast

Wat 30 jaar geleden be­gon als traditioneel quil­ten, is uitge­groeid tot een echte passie: kunst maken van textiel. Wer­ken met textiel deed ik altijd al. De ont­dekking van het quilten opende voor mij een nieuwe wereld. Daar zijn andere technieken bijge­komen: bordu­ren, zeef­drukken, batik en werken met jeans. Echter de keu­ze voor een tech­niek of materiaal is voor mij altijd on­der­geschikt aan het ver­haal dat ik wil vertellen. In de thema’s die ik verwerk komt mijn maat­schap­pe­lijke be­trok­kenheid, (vrou­wen)­emancipatie en vrij­heid vaak terug. Mijn werk kenmerkt zich door eigen­wijs kleurge­bruik en ge­durfde com­po­sities.